Oběžník DASoL – co se děje v Německu?

Již po 37. organizace PETRARCA, DASoL a Univerzita v Kasselu vypracovaly oběžník (Rundbrief, Newsletter) o všem, co se stalo v oblasti sociálního zemědělství v Německu v poslední době. Nynější oběžník…

Odborný seminář zahradní terapie

ODBORNÝ SEMINÁŘ ZAHRADNÍ TERAPIE, který se měl konat 31. března 2020 v areálu Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se sídlem v Lednici, byl z důvodů koronavirové pandemie zrušen. O…

Vzdělávání a podpora v sociálním zemědělství

Máme radost, že se daří postupně podporovat růst sociálního zemědělství v ČR z různých směrů.Co se děje nyní:V současnosti probíhá projekt OPZ "Vzdělávání členů AsocSocZem", který slouží k profesionalizaci organizací…

4. mezinárodní seminář o sociálním zemědělství

Již počtvrté se na Ministerstvu zemědělství bude konat seminář o sociálním zemědělství s příspěvky zahraničních hostů. Tentokrát přijedou odborníci z Itálie, Portugalska, Spojeného Království, Irska, Polska, Německa, Slovenska a Maďarska.…

Podpora projektů nestátních neziskových organizací – seminář

Resort Ministerstva zemědělství každoročně vypisuje výběrové řízení na podporu projektů nestátních neziskových organizací (NNO), které poskytují na venkově zejména zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby. Toto dotační schéma je vhodné…

Sociální zemědělství na Zemi Živitelce

Kdo letos zavítá ve dnech 22.-27. srpna 2019 do Českých Budějovic na Zemi Živitelku, bude moct získat informace o sociálním zemědělství v ministerském pavilonu T1. Pokud si bude chtít zakoupit…