Vzdělávání a podpora v sociálním zemědělství

Máme radost, že se daří postupně podporovat růst sociálního zemědělství v ČR z různých směrů.Co se děje nyní:V současnosti probíhá projekt OPZ "Vzdělávání členů AsocSocZem", který slouží k profesionalizaci organizací…

4. mezinárodní seminář o sociálním zemědělství

Již počtvrté se na Ministerstvu zemědělství bude konat seminář o sociálním zemědělství s příspěvky zahraničních hostů. Tentokrát přijedou odborníci z Itálie, Portugalska, Spojeného Království, Irska, Polska, Německa, Slovenska a Maďarska.…

Podpora projektů nestátních neziskových organizací – seminář

Resort Ministerstva zemědělství každoročně vypisuje výběrové řízení na podporu projektů nestátních neziskových organizací (NNO), které poskytují na venkově zejména zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby. Toto dotační schéma je vhodné…

Sociální zemědělství na Zemi Živitelce

Kdo letos zavítá ve dnech 22.-27. srpna 2019 do Českých Budějovic na Zemi Živitelku, bude moct získat informace o sociálním zemědělství v ministerském pavilonu T1. Pokud si bude chtít zakoupit…

Exkurze za sociálním zemědělstvím – Rakousko

V posledním červnovém týdnu se skupina necelých třiceti lidí - čítala zemědělce, sociální podnikatele, studenty, učitele, propagátory KPZ, zástupce NS MAS či MPSV, nadšence sociálního zemědělství, vydala na dvoudenní cestu…

Sociální zemědělství v Norsku

Sociální zemědělství v Norsku, mezi další používané názvy patří Green Care, Care Farming, Farming for Health, mělo od počátku nového tisíciletí velkou podporu Ministerstva zemědělství. To investovalo významnou sumu peněz na…

Close Menu