E-learning

Akreditovaný kurz Úvod do sociálního zemědělství

Účastníci budou mít příležitost poznat komplexně tuto oblast v teoretické rovině i na základě praktických exkurzí. Cílem kurzu je také navnadit k dalšímu studiu a rozvoji oblasti a především k aplikaci konceptu do praxe.

Studijní materiály

Sociální zemědělství a green care v zemědělství je dynamickým oborem, který je zkoumán na mnoha vědeckých pracovištích, zároveň se jím zabývaly nebo zabývají mezinárodní vědecké platformy, je tématem mnoha mezinárodních projektů. Níže naleznete některé texty, které z projektů, platforem atd. vycházejí.

Bakalářský studijní program Sociální zemědělství

Novinka na českém trhu vysokolškolskými obory. Bakalářský studijní program Sociální zemědělství pod ZF JU je stále v přípravě. V současnosti se intenzivně pracuje na přípravě studijních podkladů.