Exkurze na sociální farmy

Celostátní síť pro venkov a Tematická pracovní skupina Sociální zemědělství - návrh systému opatření pro podmínky ČR ve spolupráci s Asociací sociálního zemědělství Vás srdečně zvou na Exkurzi za inspirací a…

V Hradci Králové i o sociálním zemědělství

Na konci dubna 2019 se v Hradci Králové konal již potřetí Veletrh sociálního podnikání. Hovořilo se o společenské odpovědnosti firem a nových trendech v sociálním podnikání. Součástí odpoledního workshopu byla…

Novinky z Německa

Informace o novinkách z německého sociálního zemědělství Partnerská organizace zastřešující sociální zemědělství v Německu zasílá několikrát do roka newsletter o tom, co se v této oblasti u našich sousedů událo,…

Sociální zemědělství a podnikání v českých regionech

Na podzim roku 2018 organizovala Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Asociací sociálního zemědělství čtyři workshopy o sociálním podnikání a zemědělství, včetně exkurzí na sociální farmy. Dva workshopy proběhly…

Sociální pracovníci se vzdělávají v zemědělství

O prvním březnovém víkendu proběhl v řadě již čtvrtý vzdělávací 24 hodinový kurz s akreditací MPSV, kterého se pravidelně účastní studenti sociální práce i odborníci z praxe. Tentokrát jimi byli…

Sociální zemědělství v italském parlamentu

Zástupce Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity reprezentoval ČR na mezinárodní konferenci k sociálnímu zemědělství v italském parlamentu http://www.ases-ong.org/lagricoltura-sociale-nella-dimensione-euro-mediterranea-testimonianze-internazionali/Dne 6. 2. 2019 proběhla na půdě italského parlamentu konference “The International Conference on…

Příručka TPS

PŘÍRUČKA PRO ZEMĚDĚLCE A VEŘEJNOU SPRÁVU V OBLASTI PODPORY A REALIZACE SOCIÁLNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR

Kurz Úvod do sociálního zemědělství

Od 1. do 3. března 2019 se bude konat na VOŠ Jabok v Praze kurz dalšího vzdělávání "Úvod do sociálního zemědělství".Kurz má akreditaci MPSV, MPSV-A2018/0751-Sp/PC/VP, 24 hodinovou dotaci a je…

Metodiky k sociálnímu zemědělství

V průběhu realizace projektu "Rozvoj sociálního zemědělství v ČR" byly postupně vypracovány tři metodické texty a jeden soubor příkladů dobré praxe. Všechny publikace by měly sloužit jako inspirace a napomoci…

Rozvoj sociálního zemědělství v ČR II

Projekt "Rozvoj sociálního zemědělství v ČR II" navazuje na projekt se téměř stejným názvem "Rozvoj sociálního zemědělství v ČR", který probíhal na území celého Česka v letech 2016-2018. Smyslem tohoto…

Close Menu