Podpora projektů nestátních neziskových organizací – seminář

Resort Ministerstva zemědělství každoročně vypisuje výběrové řízení na podporu projektů nestátních neziskových organizací (NNO), které poskytují na venkově zejména zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby. Toto dotační schéma je vhodné…

Close Menu