Sociální zemědělství na Zemi Živitelce

Kdo letos zavítá ve dnech 22.-27. srpna 2019 do Českých Budějovic na Zemi Živitelku, bude moct získat informace o sociálním zemědělství v ministerském pavilonu T1. Pokud si bude chtít zakoupit…

Close Menu