Vzdělávání členů Asociace sociálního zemědělství

Vzdělávání členů Asociace sociálního zemědělství

              

V červenci 2019 započala Asociace sociálního zemědělství, z.s. realizovat projekt OPZ ESV s názvem „Vzdělávání členů AsocSocZem“.

Cílem tohoto projektu je realizovat vzdělávání zaměstnanců členů Asociace sociálního zemědělství a to v oblastech Měkké a manažerské dovednosti, Účetní, ekonomické a právní kurzy a Technické a jiné odborné vzdělávání.

Prostřednictvím tohoto projektu by se mělo pomoci pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám, zvýšit odborou úroveň znalostí, dovedností a komeptencí a být tak v souladu s kvalifikační úrovní pracovní síly a požadavky trhu.

Podpořeny mohou být zaměstnanci s PS a DPČ u právnických osob typu s.r.o., a.s., družstvo či OSVČ.

Zaměstnavatel musí být členem Asociace sociálního zemědělství.

Náhled výběru nabízených kurzů je na tomto odkazu.

Může se jednat o kurzy otevřené, tzn. z obecné tržní nabídky, nebo kurzy uzavřené, domluvené s vybraných lektorem.

Pro další informace a při případném zájmu prosíme kontaktujte pracovníky:

  • Tomáš Chovanec: tomas.chovanec@mensa.cz
  • Eliška Hudcová: hudcova@jabok.cz, info@socialni-zemedelstvi.cz
Next PostRead more articles