Živa natura, z.s.

Živa natura, z.s.

Nový spolek Živa natura, z.s. kombinuje péči o přírodu s péčí o lidi a dohromady se snaží o rozvoj regionu Jesenicko a Rychlebské hory.

Nadšený zakladatel spolku opustil velkoměsto a v severovýchodním cípu Čech, na samých hranicích s Polskem, plánuje vybudovat sociální farmu, obnovit staré cesty, stará řemesela, postavit nenáročné slaměnohliněné domy. Chce zapojit lidi, kteří se obtížně vrací zpátky do života, chce zapojit předěkolní děti a další lidi žijící v této krajině, aby vytvořil symbiotické a přírodě přátelské prostředí.

Na svých stránkách píše: „Žijeme v těsném souladu s přírodou. Kolik z ní bereme, tolik jí také vracíme. Principy takového soužití šíříme dál, učíme a podporujeme všechny, kteří se rozhodli jít stejnou cestou.“

Držíme Živě natuře palce!

Další informace a cesty spolku sledujte na www.zs.zivanatura.cz

 

Close Menu