Vzdělávání a podpora v sociálním zemědělství

Vzdělávání a podpora v sociálním zemědělství

Máme radost, že se daří postupně podporovat růst sociálního zemědělství v ČR z různých směrů.

Co se děje nyní:

V současnosti probíhá projekt OPZ „Vzdělávání členů AsocSocZem“, který slouží k profesionalizaci organizací činných v sociálním zemědělství. Zájemci jeho prostřenictvím mohou absolvovat vybrané kurzy v nejrůznějších tématech. Více informací včetně těch kontaktních je dostupných zde.

Další probíhající projekt podporovaný programem Erasmus+ s názvem „SoFarEDU“ se týká tvorby otevřeného souboru vzdělávacích materiálů, které mohou využít všichni zájemci – vzdělavatelé pro tvorbu svých kurzů (především v terciárním a celoživotním vzdělávání). Projekt a jeho výstupy jsou dostupné na www.sofaredu.eu.

Co se stalo v roce 2019:

V roce 2019 jsme za podpory Celostátní sítě pro venkov vydali drobný materiál o sociálním zemědělství v českých regionech, manuál k sociálnímu zemědělství s podnikatelským plánem a příručku o sociálním zemědělství pro jednotlivce i veřejnou správu či ve spolupráci s Bioinstitutem publikaci Malofaremní hospodareni.

V roce 2019 bylo sociální zemědělství představeno na nejrůznějších tuzemských seminářích a konferencích (Země Živitelka, Konferece Venkov, Partnerství pro sociální podnikání atp.).

Rovněž za podpory Celostátní sítě pro venkov a Tematické pracovní skupiny Sociální zemědělství proběhla dvoudenní exkurze na jihomoravské a rakouské sociální farmy (v červnu) a dvoudenní workshop o sociálním zemědělství s praktiky (v listopadu).

Co se chystá pro rok 2020:

Aktualizace stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru k sociálnímu zemědělství (poslední je z roku 2012).

Pokračování ve vzdělávání v sociálním zemědělství, což se týká jak zaměření na podporu sociální práce – nabídka 24 hodinového akreditovaného kurzu (MPSV) na VOŠ Jabok v Praze, tak zaměření na zemědělství – profilace „Sociální zemědělství“ v rámci bakalářského oboru Agroekologie na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity.

Inspirování dalších vzdělavatelů k vyučování inovativních předmětů jako je např. sociální zemědělství.

Prohlubování mezisektrové i mezioborové spolupráce.

Organizování dalších workshopů a exkurzí, informace budou včas zveřejněny zde na webu.

 

 

Přejeme všem úspěšný rok 2020 a to nejen v sociálním zemědělství!

Next PostRead more articles