Studenti PEF ČZU na sociální farmě Biostatek

Studenti PEF ČZU na sociální farmě Biostatek

Na 15 mezinárodních studentů anglického předmětu Social Economy Provozně ekonomické fakulty ČZU navštívilo v mrazivém březnovém odpoledni sociální farmu Biostatek v západních Čechách.

V rámci cvičení k tomuto předmětu měli možnost vidět sociální ekonomiku v zemědělské praxi. Někteří studenti se také poprvé dostali na český venkov. Smyslem výletu bylo kromě zhlédnutí terénu a přímé diskuse s farmářem, propojit akademickou a teoretickou úroveň vzdělávání s konkrétní a reálnou situací. Studenti získali vhled do fungování sociální farmy a farmářových projektů, nyní budou jako budoucí ekonomové a marketingoví specialisti zhmotňovat projekty do formy uplatnitelné při žádostech o dotace a granty.

Sociální zeměděství není snadné, bez speciální podpory by přežívalo obtížně, avšak jeho benefity jsou mnohačetné. Nejen z pohledu zaměstnanosti znevýhodněných skupin našich spoluobčanů, ale také dopadů na zemědělskou udržitelnost, zdravé ekologické vztahy, dobrý zdravotní stav zvířat, krátké dodavatelské a konzumentské řetězce a především pro vytváření přívětivého a přátelského obrazu venkova.

Close Menu