Sociální zemědělství v Evropě, Mezinárodní seminář

Sociální zemědělství v Evropě, Mezinárodní seminář

Ve dnech 10. a 11. září proběhl v Praze na Ministerstvu zemědělství a na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v řadě již třetí mezinárodní seminář o sociálním zemědělství.

Úvodního slova se ujal předseda Pracovní komise sociálního zemědělství při Ministerstvu zemědělství, pan Jiří Netík st. Následovaly příspěvky pana Jana Moudrého ml. ze Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity a pana Tomáše Chovance z Centra pro komunitní práce jižní Čechy, kteří se věnovali popisu situace sociálního zemědělství v ČR a jeho podpoře především z Programu rozvoje venkvova.

Na semináři dále představili své zkušenosti hosté z Nizozemí, Itálie a Německa.

Příklady nizozemských farem a působení aktivit sociálního zemědělství na jednotlivé znevýhodněné osoby představila ve svém příspěvku Marjolein Elings z univerzity ve Wageningen.

Německo reprezentoval Thomas van Elsen z univerzity v Kasselu. Představil jednak rámec sociálního zemědělství a pak celou plejádu nejrůznějších jeho forem, jak se s nimi v Německu můžeme setkat.

Italští hosté byli dva. Alessandro Triantifyllidis z organizace AIAB, Liguria, se zaměřil na nejrůznější projekty sociálního zemědělství v Itálii, s důrazem na integrační potenciál farem pro uprchlíky z afrických zemí. A také fungování sociálních farem na půdě, která byla státem konfiskována mafii.

Druhým přednášejícím z Itálie byl Altheo Valentini z Asociace středisek městských studií, který sdílel zkušenosti z mezinárodního projektu PROFARM. Tento projekt se soustředí především na case management na sociálních farmách a doprovázení studentů se speciálními potřebami na stážích ve faremním prostředí.

Následující den Mezinárodního semináře, 11. září 2018, proběhl na půdě Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity a konal se formou workshopů se zahraničními hosty. Modelovaly se situace faremního života, jak prospívá na jedné straně farmářům a jak na druhé straně klientům.

Mezinárodního semináře se kromě českých návštěvníků účastnili zájemci z Polska, Maďarska a Rakouska. Smysl těchto seminářů spočívá v získávání nových poznatků, sdílení zkušeností, výměně kontaktů, plánování společných projektů, formálního i neformálního seznamování a vědomí, že v této komplikované oblasti nejsme sami.

T. van Elsen – Social Farming in Germany

M. Elings – Social Farming in the Netherlands

A – Triantafyllidis – Social Agriculture in Italy

J. Moudrý – Sociální zemědělství v ČR

T. Chovanec – Sociální zemědělství v PRV

Máte-li zájem o hlubší vhled do problematiky, popřípadě sami uvažujete o realizací sociálního zemědělství, navštvivte jeden z workshopů, které na toto téma během podzimu 2018 pořádá Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Asociací sociálního zemědělství.

Close Menu