Sociální zemědělství na Zemi Živitelce 2017

Sociální zemědělství na Zemi Živitelce 2017

Jako minulý rok, i letos bude možné prohlédnout si během veletrhu prohlédnou výrobky sociálního zemědělství

V expozici Jihočeského zemědělského muzea bude možné si kromě historie českého zemědělství prohlédnout a zakoupit výrobky některých sociálních farem.

Další informace o sociálním zemědělství zájemce získá v pavilonu T na stánku MZe a také na stánku PGRLF, a.s. ve stejném pavilonu.

Close Menu