Sociální podnikání (i v zemědělství) na zkušenou – stáže v sociálních podnicích

V rámci projektu OPZ „Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje“, je možné realizovat stáž v jakémkoli sociálním podniku a učinit osobní zkušenost se všemi výhodami, úskalími, radostmi i starostmi těchto podniků.

Cílem projektu „Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje“ je vytvořit v ČR takové prostředí, které by bylo nápomocné dobrému rozvoji sociálního podnikání. Proto existuje síť lokálních konzultantů, včetně expertů na zemědělskou oblast, součástí projektu je ale také možné absolvovat stáž v sociálním podniku.

Díky stáži získáte na konkrétním místě informace o fungování sociálního podniku, o jeho založení, řízení a práci s cílovou skupinou. Obdržíte také praktický vhled do oblasti sociální ekonomiky, novou zkušenost a řadu dobrých tipů i kontaktů.

Sociální podnik, kde byste realizovali svou stáž, můžete vybrat na webovém portálu www.ceske-socialni-podnikani.cz. Zvolit lze také neziskovou organizaci věnující se problematice sociálního vyloučení, integrace na trh práce nebo osobám se zdravotním či sociálním znevýhodněním.

Pro další informace se obracejte na MPSV, Oddělení zahraniční zaměstnanosti:

sarka.vokalova@mpsv.cz, gabriela.kurkova@mpsv.cz.

Close Menu