Pracovní skupina pro sociální zemědělství na Slovensku

Pracovní skupina pro sociální zemědělství na Slovensku

Na Slovensku vznikla začátkem letošního srpna pracovní skupina k sociálnímu zemědělství.

Prvotním cílem je zatím dostat téma pokud možno mezi farmáře a drobné zemědělce, následně oslovit vzdělávací a sociální sektor.

Chystají se první pilotní projekty, které by měly otestovat, zda, v jaké míře a v jaké formě je tato praxe uskutečnitelná.

Členové pracovní skupiny:

Magdaléna Lacko-Bartošová – SPU Nitra, Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie
Marta Tóthová – OÁZA – Nádej pre nový život, Bernátovce
Dana Fürješová – Sk-Linka s.r.o., Lučenec
Hedviga Guľová – OZ Guľôčka, Málaš
Miloslav Kováč – OZ Druživa, Uzovská Panica
Počítáme se vzájemnou podporou a sdílením těch nejlepších zkušeností, doporučení a praxí!
Close Menu