Projektové setkání Visegrádské čtyřky

Projektové setkání Visegrádské čtyřky

Zástupci partnerských organizací zemí Visegrádské čtyřky se setkali mezi 13. a 16. červnem v Bercelu nad sociálním zemědělstvím.

Sociální zemědělství rezonuje Evropou. Na západ od Čech už od 90. let, ve střední Evropě především v posledních letech jako možnost, jak udržet venkov životaschopný a laskavý a jak na něm najít i příležitosti pro lidi, kteří by jinak byli ze společnosti vyloučeni.

Jednotlivé organizace, AREA viva, z.s.WWOOF Magyarország Nonprofit Kft., Občianske združenie Druživa a Kujawsko-Pomorski Osrodek Dozadztwa Rolniczego představily, co v této oblasti ve svých zemích dělají. Zatímco v České republice se daří nastavovat konkrétní programy podpory, na Slovensku první diskuse teprve začínají a hledají inspiraci u svých sousedů. Podobná situace je v Maďarsku, kde se v sociálním zemědělství jedná zatím o drobnější iniciativy několika neziskových organizací a vzdělávacích institucí.

Velice pěkný příklad představili zástupci Polska, kteří v současnosti rámci jednoho ze svých projektů podporují 15 farem a farmářů, kteří denně nabízejí 5-8 klientům s různým typem postižení či znevýhodnění diverzifikované služby na svých farmách. Farmy vlastně fungují jako taková centra denních služeb. Farmář klienty, kteří bývají doma sami v izolaci, sveze na farmu, kde se posléze plně účastní faremního koloběhu. Projekt zatím běží půl roku a má, podle svědectví farmáře z Toskania Kociewska, který se setkání v Bercelu účastnil, zatím samé kladné ohlasy. Farmář je v rámci tohoto projektu proškolen, má supervizní pomoc psychologa a je finančně ohodnocen. Klient má služby zcela zdarma, ale hlavně oceňuje čas trávený ve společnosti. V Polsku, kde je tento projekt zatím pilotní, se v současnosti snaží o nastavení pravidel, aby tento systém mohl fungovat samostatně, bez závislosti na vypsaných evropských dotačních schémat.

Kromě prezentací a hovorů nad sociálním zemědělstvím proběhl workshop o pěstování hub s praktickými ukázkami. Zapojili se do něj také členové bercelské komunity, která tam vzniká z lidí, kteří odešli z Budapeště a chtějí na venkově vychovávat své děti a nově se živit zemědělstvím.

V rámci projektu „Social Integration in Green“ se také natáčejí videa, která mají sociální zemědělství v jednotlivých zemích Visegrádu představit. Na youtube je zřízen kanál SocinGr, kde budou postupně vyvěšována, zatím jsou ke shlédnutí dvě. Na konci srpna proběhne závěrečné setkání ve Valči v západních Čechách a potom 24. 8. 2017 na Zemi Živitelce v Českých Budějovicích, kam jsou všichni zváni na otevřenou diskusi o sociálním zemědělství a dalších alternativách pro venkov.

Close Menu