Odborný seminář zahradní terapie

Odborný seminář zahradní terapie

ODBORNÝ SEMINÁŘ ZAHRADNÍ TERAPIE, který se měl konat 31. března 2020 v areálu Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se sídlem v Lednici, byl z důvodů koronavirové pandemie zrušen. O náhlradním termínu budeme informovat.

 

Zahradní terapie je cílený, plánovaný a reflektovaný terapeutický proces, jehož cílem je zlepšit či udržet tělesné, duševní, kognitivní a sociální funkce a soběstačnost jeho účastníků, přičemž hlavním prostředkem tohoto procesu je práce s rostlinami, zahradnické aktivity a kontakt s přírodou za přítomnosti odborného terapeuta.

Zahradní terapie může být ve vztahu k sociálním zemědělství vnímána jako jeho nejjemnější součást, využitelná především v pobytových zařízeních u lidí se speciálními potřebami, ale také ve vzdělávacím procesu dětí a veřejnosti.

Odborný seminář o zahradní terapii se zaměřuje na aktuální dění v této oblasti v ČR i v zahraničí, přináší zkušenosti a aktuality z praxe i teorie.

Během semináře proběhne také II. členská schůze Asociace zahradní terapie, z.s., která byla založena na jaře 2019.

Podrobnosti i kontaktní informace naleznete v přiložených pozvánkách.

Pozvánka_seminar_zahradni_terapie_MENDELU                    Pozvánka 2_clenska_schuze_AZT

                  

Next PostRead more articles