Metodiky k sociálnímu zemědělství

V průběhu realizace projektu „Rozvoj sociálního zemědělství v ČR“ byly postupně vypracovány tři metodické texty a jeden soubor příkladů dobré praxe. Všechny publikace by měly sloužit jako inspirace a napomoci rozvoji tohoto konceptu v Česku.

Obsahují mnoho informací o zemědělství i sociální práci, o tom, jak obě oblasti efektivně propojit a organizačně, manažersky i finančně zvládnout.

Přestože vést sociální farmu, ať už ze strany sociální práce nebo ze zemědělského směru, není snadné, věříme, že sociální farmy přináší mnoho nového a přínosného všem lidem, venkovu, lokální ekonomice a životnímu prostředí.

Close Menu