Jednání o sociálním zemědělství na EHSV za účasti zástupců české Asociace sociálního zemědělství

Jednání o sociálním zemědělství na EHSV za účasti zástupců české Asociace sociálního zemědělství

Dne 9. 1. 2018, proběhlo na půdě Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) v Bruselu jednání o sociálním zemědělství.

Hlavním důvodem setkání, které bylo iniciováno na základě jednání v Evropském parlamentu v červenci 2017, byla diskuse nad potřebou revize již existujícího Stanoviska EHSV k sociálnímu zemědělství z roku 2012.

V posledních letech se tato oblast dynamicky rozvíjí, také směrem do zemí střední a východní Evropy, a proto vyvstávají potřeby v tvorbě nových strategických dokumentů a nástrojů podpory. Právě nové Stanovisko EHSV se může stát motorem těchto změn. Kromě zmíněného Stanoviska se hovořilo o vytvoření zastřešující mezinárodní organizace pro sociální zemědělství a mezinárodně uznaných principů sociálního zemědělství. Jednání se konalo díky organizaci EURO+MED Agri Social Forum, koordinované Ilarií Signoriello ze Social Farming National Forum (Itálie).

Jednání zahájil úvodním projevem předseda EHSV George Dassis a člen EHSV Ing. Roman Haken. Mezi dalšími účastníky byli zástupci Portugalska, Holandska, Belgie, Německa, Velké Británie, Itálie, Francie, České republiky, Irska a Albánie. Česko reprezentovali doc. Jan Moudrý, který je zároveň předsedou české Asociace sociálního zemědělství, a Mgr. Tomáš Chovanec. Do současné inciativy se zapojují i zástupci dalších evropských zemí (např. Španělsko, Rakousko, Maďarsko, Slovinsko, Norsko…).

V současné době probíhá sběr motivů, potřeb, témat atd. do tohoto nového Stanoviska EHSV k sociálnímu zemědělství. Jeho obecnější text by se posléze měl přetavený projevit v konkrétních krocích a výzvách mezinárodních, národních i krajských podpůrných programů sociálního zemědělství.

Se svými nápady se obracejte na doc. Ing. Jana Moudrhého, Ph.D.: jmoudry@zf.jcu.cz

Close Menu