Exkurze na české sociální farmy

Exkurze na české sociální farmy

PROGRAM:

První den exkurze - středa 7. listopadu 2018

09:00 hod. odjezd autobusu z Jihlavy, parkoviště železniční stanice, Jihlava
(možnost dalšího nástupního místa po trase autobusu dle domluvy s organizátory)

11:30 – 12:00 hod. Oběd

12:00 – 14:30 hod. Svobodný statek na soutoku, o. p. s.
Představení biologicko-dynamického zemědělství, práce v oblasti sociálního zemědělství a dalších navazujících aktivit (např. bio sušárna bylin, zpracovna bio-zeleniny a ovoce, svíčkařská dílna, KPZ aj.).
Sdílení zkušeností z pohledu žadatele v rámci opatření PRV – M11 Ekologické zemědělství; představení nového investičního záměru v návaznosti na žádost o dotaci z PRV 2014-2020 a předání zkušeností s administrací projektu (reg. č. 17/005/0411b/342/003072 Investice do rozvojové farmy).

16:30 – 18:00 hod. Biostatek Valeč
Představení multifunkční farmy, zdejšího sociálního zemědělství; sdílení zkušeností z pohledu žadatele v rámci opatření PRV – M13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními, M11 Ekologické zemědělství, i příkladu dobré praxe projektu realizovaného z PRV:
Registrační číslo: 13/018/41200/098/001266 Zpracovna zemědělské výroby – novostavba sloužící ke zpracování zemědělských výrobků (sýrárna a moštárna, balírna medu, balírna a sušárna ovoce, hub a bylin, výrobna mýdla a octa).

19:30 hod. Večeře + ubytování, Restaurace a hotel U Lípy, Do Jezírek 70, 270 53 Krušovice

Druhý den exkurze - čtvrtek 8. litopadu 2018

07:00 – 08:45 hod. Snídaně

09:00 hod. Odjezd autobusu z místa ubytování

10:00 – 13:00 hod. Etincelle o.s. – Farma Ledce Šternberk
Představení vzniku a způsobu fungování farmy v návaznosti na aktivity spolku Etincelle; seznámení se specifiky práce i zaměstnanců na farmě; příklady spolupráce s dalšími subjekty.

Oběd

16:00 hod. Předpokládaný návrat do Jihlavy

Změna programu vyhrazena. V rámci exkurze je z prostředků Celostátní sítě pro venkov hrazena účastníkům doprava po celé trase exkurze, ubytování včetně snídaně, pohoštění (2x oběd, 1x večeře). Účastníci exkurze si sami hradí vstupy do objektů, drobné občerstvení ve vybraných místech exkurze (káva, voda, ochutnávky produktů) ve výši 500 Kč/osobu.

Bližší informace a registrace je možná v termínu do 2. 11. 2018 na e-mail: kar3l.j4nda@gmail.com

Za organizátory srdečně zvou:

Bc. Karel Janda, Asociace sociálního zemědělství, z.s.

Ing. Lucie Sýsová, RO SZIF Brno

 

Close Menu