Vzdělávání a podpora v sociálním zemědělství

Máme radost, že se daří postupně podporovat růst sociálního zemědělství v ČR z různých směrů.Co se děje nyní:V současnosti probíhá projekt OPZ "Vzdělávání členů AsocSocZem", který slouží k profesionalizaci organizací…

Close Menu